datABBAse - Song
KoppångenLegend for albums support: I do Not Have I Have I Seek
Official AlbumBootlegLive or Unknow

Original Version

Orsa Spelmän 1
Koppången  Instrumental
1998

Associates

Perra Moraeus Autor /Musician
Orsa Spelmän Musician
Kalle Moraeus Musician
Benny Andersson Musician

Albums

1998 Ödra CD4.21Officials Covers

Elisabeth Andreassen 6
Koppången  Swedish
2009

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2009 Spelleman CD4.22

Anders Ekborg 9
Koppången  Swedish
2011

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2011 En Stilla Jul CD 

Anders Ekborg 12
Koppången  Swedish  Live En Stilla Jul
2013

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2013 En Stilla Jul Live CD 

Malena Ernman 8
Koppången  Swedish
2010

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2010 Santa Lucia-En Klassisk Jul CD 

Patrik Isaksson + Kalle Moraeus + Bengan Jansson 7
Koppången  Swedish
2008

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2008 10 År En Snäll Mans Bekännelser CD 

Lena-Maria Klingvall 14
Koppången  Swedish
2005

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2005 Heartfilled CD4.43

Kalle Moraeus + Bengan Janson 13
Koppången  Swedish  Live Duo
2001

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2001 Kalle & Bengan Live In Köttsjön CD3.18

Kalle Moraeus + Hej Kalle 3
Koppången  Swedish
2003

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2003 Bitå CD3.17
2003 Lasses Favoriter CD3.20
2014 Basta CD3.20

Sanna Nielsen 11
Koppången  Swedish
2012

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2012 Vinternatten CD 

Helen Sjöholm 2
Koppången  Swedish
2002

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2002 Visor CD3.30

Anne-Sofie Von Otter 4
Koppången  Swedish
1999

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

1999 Home For Christmas CD 

Anne-Sofie Von Otter 5
Koppången  Swedish Reprise
1999

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

1999 Home For Christmas CD Live and Bootlegs Versions

Orsa Spelmän + Tina Ahlin 10
Koppången  Live
2013

Associates

Perra Moraeus Autor

Albums

2013 Live A T Rival CD 

   All Musicians       All Albums       All Songs