datABBAse - Song




Natt Mot Morgon



Original Version


Legend for albums support: I do Not Have I Have I Seek
Official AlbumBootlegLive or Unknow

Lena Andersson 1
Natt Mot Morgon
1972

Associates

Bo Blixten Dahlman Autor
Owe Junsjö Autor

Albums

1972 12 Nya Visor CD2.36
2002 Nya Visor & Bästa CD2.36
2003 Musik Vi Minns Lena Andersson CD2.35

Hootenanny Singers 2
Natt Mot Morgon
1979

Associates

Bo Blixten Dahlman Autor
Owe Junsjö Autor

Albums

1979 Nya Vindar CD2.44

   All Musicians       All Albums       All Songs