datABBAse - Musician
NAXOSAssociates an a Album

Legend for albums support: I do Not Have I Have I Seek

Visor Tillsammans
Björn Johansson+John-Ulf Anderson CD 1981

På Böljan Blå, I Städer Och På Land
Björn Johansson+John-Ulf Anderson LP 1984

John Ulf Anderson Tolkar Evert Taube, Birger...
John-Ulf Anderson CD 2013

   All Musicians       All Albums       All Songs